Κατασκεύη Ιστοσελίδων

Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς δημιουργεί νέους κανόνες και νέες ανάγκες, για τις εμπορικές επιχειρήσεις. Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές στα πλαίσια των νέων εμπορικών και επιχειρηματικών συνθηκών, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ιδιαίτερα οι εμπορικές, θα πρέπει το συντομότερο να εναρμονιστούν με τις σύγχρονες πρακτικές του διεθνούς εμπορίου με την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Δικτυακής Προβολής.

web design paros
seo paros

Σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις Internet όπως:

  • πρόσβαση στο Internet
  • σχεδιασμός και υλοποίηση ιστοσελίδας (Στατική, Δυναμική με διαχείριση περιεχομένου, Ξενοδοχειακά και Τουριστικά Portals κ.α.
  • Φιλοξενία Ιστοσελίδων (Web Hosting)
  • Κατοχύρωση Δικτυακού Ονόματος (Domain Name Registration)

Με την Προβολή της επιχείρησης σας στον Παγκόσμιο Ιστό – Internet, πετυχαίνετε μεταξύ άλλων, τα εξής σημαντικά οφέλη:

  • Μείωση του κόστους προώθησης σε σύγκριση με τη συμβατική διαφήμιση.
  • Διαθεσιμότητα και συνεχή ροή πληροφοριών, για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σας, όλο το 24ωρο.
  • Αναβάθμιση του προφίλ της εταιρείας.
  • Διευρύνετε την πελατεία σας και μπαίνετε σε νέες αγορές.

Πελάτες μας

Comments are closed.