Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων

Εμπορολογιστικές Εφαρμογές, CRM, Εστίαση, Ξενοδοχεία

Εμπορικές Εφαρμογές

Οι εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης καλύπτουν πάσης φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, εισαγωγικές, εξαγωγικές, παραγωγής και γενικότερα οποιονδήποτε επαγγελματία εκτελεί εμπορική δραστηριότητα ανεξαρτήτου μεγέθους.

CRM

Οι εφαρμογές διαχείρισης σχέσεων πελατολογίου διαχειρίζονται συνολικά όλες εκείνες τις ενέργειες που συνοδεύουν την εμπορική της δραστηριότητα. Προσφέρουν ολοκληρωμένα και ευέλικτα στατιστικά στοιχεία τα οποία δίνουν τη δυνατότητα «Επιχειρηματικής Ευφυϊας» για έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων ή εντοπισμό πιθανών νέων ευκαιριών.

Διαχείριση Λιανικής

Εφαρμογές που στοχεύουν στον κλάδο της λιανικής και κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η εύκολη εκμάθηση, η χρήση τεχνολογίας αφής και η εξυπηρέτηση των πελατών με ταχύτητα και αξιοπιστία.

Εφαρμογές Εστίασης

Εφαρμογές που απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης (Εστιατόρια,Ταβέρνες,Cafe Bar,Delivery,Πολυχώρους διασκέδασης κ.α.).

Εφαρμογές Φιλοξενίας

Εφαρμογές που απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου της φιλοξενίας με ανάγκες διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων, καλύπτοντας τόσο τις παραδοσιακές όσο και τις σύγχρονες απαιτήσεις μίας τουριστικής επιχείρησης.

Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων, Παρος

Comments are closed.